KATALOG BIUROWY - edycja 2024

NAZWA: Kalkulator MS-8F BOX
NUMER KATALOGOWY: 5179-03
CENA:
Kalkulator MS-8F BOX
OPIS:
Specyfi kacja techniczna: wyświetlacz: 8 cyfr zasilanie: bateria + zasilanie słoneczne wymiary: 28 x 101 x 149 mm waga: 104g Zalecenie: biura rachunkowe, banki, fi rmy handlowe – obliczanie podatku TAX Funkcje obliczeniowe: – marżowy sposób liczenia % – konwersja walut – TAX +/- – niezależna pamięć – znacznik części tysięcznej – zmiana znaku +/- – wskaźnik wykonywanego działania – key Rollover

Adres tej strony:
https://katalogbiurowy.pl/details/868.html
Wydruk
strony